Diensten

Begeleiding individueel

Whitney leaning against a railing on a downtown street

Heb je een beperking waardoor je in het dagelijks leven extra hulp nodig hebt? Dan kun je individuele begeleiding aanvragen.

In de wet staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Lukt dat niet zonder hulp, dan kun je daarvoor begeleiding aanvragen.

Je kunt ook begeleiding nodig hebben door:

  • probleemgedrag;
  • problemen met denken en concentreren;
  • problemen met je te oriënteren: je weet bijvoorbeeld niet welke dag het is, hoe je van de winkel terug naar huis moet of wie de mensen om je heen zijn.

Wat hoort er bij begeleiding individueel?

Individuele begeleiding betekent dat je van je zorgverlener tips en adviezen krijgt. Je kunt onder andere begeleiding aanvragen voor hulp bij:

  • je dagindeling
  • activiteiten, zoals hobby’s en boodschappen
  • sociale contacten
  • je administratie en geldzaken
  • vaardigheden oefenen zoals lezen en schrijven

Je kunt ook individuele begeleiding aanvragen voor je kind, zodat het kind zo goed mogelijk kan functioneren.

Waar kun je begeleiding individueel aanvragen?

Gemeente

Kinderen tot 18 jaar vallen onder de Jeugdwet. Individuele begeleiding van volwassenen valt meestal onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert deze wetten uit. Daarom vraag je individuele begeleiding bij de gemeente aan.

Er zijn wel verschillen tussen wat gemeenten vergoeden en wat niet.

Wil je zelf je zorgverleners uitzoeken en bepalen wanneer en hoe ze jouw kind helpen? Dan kun je bij de gemeente een persoonsgebonden budget aanvragen.

Zorgkantoor

Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je individuele begeleiding uit deze wet vergoed krijgen. Wil je deze hulp zelf inkopen met een pgb, dan vraag je een pgb aan bij het zorgkantoor.

Download de Pgb Vergoedingenlijst Wlz 2023: daarin staat precies wat er wel en niet hoort bij individuele begeleiding binnen de Wlz.

Vragen over jouw situatie?

Heb je persoonlijk advies nodig over het persoonsgebonden budget in jouw situatie? Bel ons.