Als het beter is dat je niet meer thuis woont..

Kun je bij ons wonen als je wilt werken aan je zelfstandigheid en geen intensieve behandeling nodig hebt, of als het beter is dat je niet meer thuis woont.

Er zijn allerlei soorten woonvormen voor beschermd wonen. Want mensen hebben verschillende problemen en verschillende behoeften. Sommige woonvormen zijn wooninitiatieven.