Bent u ontevreden over onze dienstverlening?

Beleid

Klachtenregeling

Wij zijn aangesloten bij een geschillencommissie.

Ongeacht wat de reden is kan het voorkomen dat bij u het gevoel is ontstaan dat wij u niet goed behandelen. Dit nemen wij heel serieus en wij denken graag met u mee om dit gevoel bij u weg te nemen. Als we er onderling niet uit kunnen komen is het voor u misschien fijner als een onafhankelijke partij naar uw onvrede kan luisteren.

Daarom zijn wij aangesloten bij een geschillencommissie, of in het geval van jeugdzorg, een klachtencommissie Jeugdwet die zich over de melding zal buigen en hierover een beslissing zal nemen. Deze geschillencommissie is erkend en voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De klachtencommissie Jeugdwet voldoet aan alle eisen die de Jeugdwet daaraan stelt.

Als u ontevreden bent over onze dienstverlening dan mag u ons bellen, als u een klacht wil indienen dan kunt u dat doen bij erisietsmisgegaan.nl.