Bedrijf

Onze missie

Bij CZorg werken wij vanuit het sociaal competentiemodel. Wij gaan er altijd vanuit van wat jij wél kunt. Je leert dus jouw talenten en competenties te zien en wat eventueel beter kan of waar nog groei in zit.

“7 oktober stapten wij voor het eerst bij jullie over de drempel. In de meest heftige week van ons leven. Wat een warm en veilig gevoel gaven jullie ons. Dit gevoel is in al die maanden gebleven; korte lijntjes, duidelijke visie, afstemming waar nodig. Nu dik 10 maanden later is het tijd om afscheid te nemen. Duizend maal dank voor jullie hulp.”

Jouw persoonlijke begeleider coacht je waar mogelijk en ondersteunt waar nodig. Altijd binnen de grenzen van wat op dát moment, in díe situatie voor jou passend is.

Wij bieden zorgdiensten aan zoals;

  • Begeleiding individueel
  • Beschermd wonen

Wij gaan ervan uit dat jij jouw eigen leven het beste kent en welke richting jij de stappen wilt zetten om jouw doelen te bereiken. Zo houdt je regie over jouw eigen leven. Ons doel is om je, binnen jouw mogelijkheden, te ondersteunen richting een zo zelfstandig mogelijke manier van leven en wonen.

Dit kan een beschermde woonvorm zijn, maar ook een individuele woning, met of zonder begeleiding. Wij denken met je mee in mogelijkheden, wijzen je op jouw kwaliteiten en helpen je om zo goed mogelijk om te gaan met je beperkingen of problemen.

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)

Om concreet samen aan de slag te gaan met jouw persoonlijke zorgbehoefte werken wij met de ZRM- methode. De Zelfredzaamheid-Matrix brengt de vraag en de mate van zelfredzaamheid van de cliënt in kaart. We kunnen het instrument gebruiken bij de intake, de voortgang en bij de afsluiting van het begeleidingstraject.

Door op meerdere momenten te toetsen, krijg jij en wij meer inzicht in de vooruitgang die is geboekt en waar nog verbetering valt te halen. Denk hierbij aan de domeinen zoals;

  • Financiën
  • Sociaal netwerk
  • Maatschappelijke participatie
  • Werk
  • Opleiding

Zodoende kunnen wegericht samen aan de domeinen en concrete doelen werken waardoor we betere maatzorg kunnen bieden op jouw persoonlijke behoefte en zorgvraag.

Bij CZorgoost bieden wij begeleid wonen in groepsverband met 24/7 ondersteuning en begeleid wonen in een semi-zelfstandige woning. Daarnaast bieden wij (ambulante) begeleiding) in jouw eigen netwerk of op locatie, denk hierbij aan een samenwerking met je huidige zorgverleners of woonvorm waar je nu verblijft.